Publicerad 19 januari 2023

A-Ö på skr.se

Lista med alla webbplatsens sidor, sorterade från A till Ö.

Klicka på en bokstav för att se alla sidors namn som börjar med den bokstaven.

Tips: om flera sidor heter likadant kan du se var sidan hör hemma genom att hålla muspekaren över länken till sidan några sekunder.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Radikalisering, våldsbejakande extremism
 2. Fil/dokument Radiovågor och strålning
 3. Fil/dokument Rakel
 4. Fil/dokument Ramavtal, bostadshus
 5. Fil/dokument Ramavtal för förskolebyggnader
 6. Fil/dokument Rapporter
 7. Fil/dokument Rapporter, skrifter, cirkulär
 8. Fil/dokument Rapportera incident, personuppgifter
 9. Fil/dokument Rapporter LIKA-verktygen
 10. Fil/dokument Rapporter och skrifter
 11. Fil/dokument Rapporter om tillgänglighet i vården
 12. Fil/dokument Rasism, diskriminering
 13. Fil/dokument Redovisning, bokföring
 14. Fil/dokument Redovisning i Kolada
 15. Fil/dokument Regelverk, mottagande ensamkommande barn
 16. Fil/dokument Regelverk för eget boende (ebo)
 17. Fil/dokument Regionala cancercentrum
 18. Fil/dokument Regionala flygplatser
 19. Fil/dokument Regionala kollektivtrafikmyndigheter
 20. Fil/dokument Regionala kontaktpersoner
 21. Fil/dokument Regionala utvecklingsledare, kvinnofrid
 22. Fil/dokument Regional kultur
 23. Fil/dokument Regional planering
 24. Fil/dokument Regional samverkan och stödstruktur, RSS
 25. Fil/dokument Regional statistik om arbetsmarknaden
 26. Fil/dokument Regionalt utvecklingsansvar
 27. Fil/dokument Regional utveckling
 28. Fil/dokument Regional utveckling
 29. Fil/dokument Regional utveckling
 30. Fil/dokument Regional utveckling i praktiken
 31. Fil/dokument Regional utvecklingsstrategi, RUS
 32. Fil/dokument Region-Bas
 33. Fil/dokument Regionens ansvar
 34. Fil/dokument Regioner, lista
 35. Fil/dokument Regioner i Plug In 2.0
 36. Fil/dokument Regionerna och mobilitetsstödet
 37. Fil/dokument Regionernas insatser kvinnors hälsa
 38. Fil/dokument Regionernas kontaktpersoner kring sjukskrivningsfrågor
 39. Fil/dokument Regionernas köp av verksamhet
 40. Fil/dokument Regionernas prislistor
 41. Fil/dokument Regionernas tandvårdsstöd
 42. Fil/dokument Regionernas åtaganden
 43. Fil/dokument Regionkommittén
 44. Fil/dokument Registerutdrag
 45. Fil/dokument Reglemente, kommunal revision
 46. Fil/dokument Reglemente för styrelse och nämnder
 47. Fil/dokument Reglemente istället för PUB-avtal
 48. Fil/dokument Reglering av skolchef i skollagen
 49. Fil/dokument Rehabilitering, ansvar
 50. Fil/dokument Rekrytera och attrahera bredare
 51. Fil/dokument Rekryteringsläget kommuner 2021
 52. Fil/dokument Rekryteringsläget kommuner 2023
 53. Fil/dokument Rekryteringsläget regioner 2021
 54. Fil/dokument Rekryteringsläget regioner 2023
 55. Fil/dokument Rekryteringsmaterial
 56. Fil/dokument Rekryteringsmaterial sjuksköterskor
 57. Fil/dokument Rekryteringsmaterial team
 58. Fil/dokument Rekryteringsmaterial undersköterskor
 59. Fil/dokument Remiss i öppen vård
 60. Fil/dokument Remissyttranden
 61. Fil/dokument Renhållning, fimpar
 62. Fil/dokument Resultat nyckeltal 2023
 63. Fil/dokument Resultat servicemätning 2023
 64. Fil/dokument Resultat ärendekategorier
 65. Fil/dokument Resursfördelning baserad på prislappar, projekt
 66. Fil/dokument Reviderad AID
 67. Fil/dokument Revidering 2018
 68. Fil/dokument Revideringsprocessen, år 3
 69. Fil/dokument Revision i kommunala aktiebolag, stiftelser med flera
 70. Fil/dokument Revisionsberättelse, rapporter
 71. Fil/dokument Revisionsdelegationen
 72. Fil/dokument Revisorer
 73. Fil/dokument Revisorernas arbetsdokument, mallar
 74. Fil/dokument Revisorernas handlingar
 75. Fil/dokument Riksdagsbeslut av propositioner gällande skolväsendet
 76. Fil/dokument Riktlinjer beräkning av pensionsskuld (RIPS)
 77. Fil/dokument RIPS – Historik
 78. Fil/dokument RIPS-kommittén
 79. Fil/dokument Risk and conflict analysis
 80. Fil/dokument Riskbedömning arbetsmiljö
 81. Fil/dokument Risk- och konfliktanalys, Riskguiden
 82. Fil/dokument Roller
 83. Fil/dokument RSS-flöden
 84. Fil/dokument Rustade individer
 85. Fil/dokument Rutiner och checklistor
 86. Fil/dokument Rådet för integration i arbetslivet
 87. Fil/dokument Råd och stöd
 88. Fil/dokument Råd och stöd
 89. Fil/dokument Råd och stöd i arbetsmiljörättsliga domstolsprocesser
 90. Fil/dokument Råd och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, Arbetsdomstol
 91. Fil/dokument Råd och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, tingsrätt
 92. Fil/dokument Rätt sjukskrivning, stöd
 93. Fil/dokument Rättsliga förutsättningar för att använda AI i socialtjänsten

Informationsansvarig

 • Tomas Johansson Haavik
  Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.