Publicerad 19 januari 2023

A-Ö på skr.se

Lista med alla webbplatsens sidor, sorterade från A till Ö.

Klicka på en bokstav för att se alla sidors namn som börjar med den bokstaven.

Tips: om flera sidor heter likadant kan du se var sidan hör hemma genom att hålla muspekaren över länken till sidan några sekunder.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Kalle Anka
 2. Fil/dokument Kan närstående användas som tolkar?
 3. Fil/dokument Kansliorganisation
 4. Fil/dokument Karensavdrag
 5. Fil/dokument Karta, kommunal räddningstjänst
 6. Fil/dokument Kartläggning, introduktionsprogram - arbetssätt
 7. Fil/dokument Kartläggning, studieplan, uppföljning
 8. Fil/dokument Kartläggning av socialtjänstens insatser
 9. Fil/dokument Kategoristyrning, inköpskategorier
 10. Fil/dokument Klagomålshantering
 11. Fil/dokument Klassa 2.0, klassificeringsstruktur
 12. Fil/dokument Klassa 4.0, informationsklassning
 13. Fil/dokument Klimat
 14. Fil/dokument Klimatanpassning
 15. Fil/dokument Klimatrisker
 16. Fil/dokument Klimatsmart upphandling
 17. Fil/dokument Kliniska prövningar
 18. Fil/dokument Kod mot korruption i näringslivet
 19. Fil/dokument Kollektivtrafik, persontransporter
 20. Fil/dokument Koll och uppföljning
 21. Fil/dokument Kommentar till löneavtalet
 22. Fil/dokument Kommunala företag (bolag)
 23. Fil/dokument Kommunala resursskolor
 24. Fil/dokument Kommunala valprocesser
 25. Fil/dokument Kommunal befattningskod
 26. Fil/dokument Kommunal mark, markanvisningar
 27. Fil/dokument Kommunal revision
 28. Fil/dokument Kommunalrätt
 29. Fil/dokument Kommunal samverkan, kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 30. Fil/dokument Kommunalt aktivitetsansvar, KAA
 31. Fil/dokument Kommunalt partistöd
 32. Fil/dokument Kommunalt självstyre
 33. Fil/dokument Kommun-Bas
 34. Fil/dokument Kommunens ansvar
 35. Fil/dokument Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK
 36. Fil/dokument Kommunens rätt att ta ut avgifter via taxa
 37. Fil/dokument Kommuner, lista
 38. Fil/dokument Kommunernas boendeuppdrag
 39. Fil/dokument Kommunernas köp av verksamhet
 40. Fil/dokument Kommunernas åtaganden
 41. Fil/dokument Kommuner och regioner
 42. Fil/dokument Kommungruppsindelning
 43. Fil/dokument Kommunicera jämställdhet
 44. Fil/dokument Kommunikationstips vägledning
 45. Fil/dokument Kommunkoder
 46. Fil/dokument Kommunkompassen, utvärderingsverktyg
 47. Fil/dokument Kommun- och regionförbund, Europa
 48. Fil/dokument Kommunsektorns tjänstepensioner
 49. Fil/dokument Kommunspecifika rapporter
 50. Fil/dokument Kommunutredningen, försöksverksamhet
 51. Fil/dokument Kompenserande vila
 52. Fil/dokument Kompetenscenter välfärdsteknik
 53. Fil/dokument Kompetensförsörjning
 54. Fil/dokument Kompetensförsörjning
 55. Fil/dokument Kompetensförsörjning
 56. Fil/dokument Kompetensförsörjning
 57. Fil/dokument Kompetensförsörjning
 58. Fil/dokument Kompetensförsörjning, strategier
 59. Fil/dokument Kompetensförsörjning och branschsamverkan
 60. Fil/dokument Kompetenslyft, äldreomsorgen
 61. Fil/dokument Kompetens- och omställningsavtal
 62. Fil/dokument Kompetensutveckling
 63. Fil/dokument Kompetensutveckling
 64. Fil/dokument Koncernledning
 65. Fil/dokument Konfliktanvisningar
 66. Fil/dokument Kongress
 67. Fil/dokument Konkurrensneutralitet, valfrihetssystem
 68. Fil/dokument Konsekvensbedömningar
 69. Fil/dokument Konsumentvägledning
 70. Fil/dokument Kontakt
 71. Fil/dokument Kontakt, upphandlingsfrågor
 72. Fil/dokument Kontakta hälso- och sjukvårdsljurist
 73. Fil/dokument Kontakta skoljurist
 74. Fil/dokument Kontakta SKR
 75. Fil/dokument Kontakta upphandlingsjurist
 76. Fil/dokument Kontaktformulär utredningar detaljplaner
 77. Fil/dokument Kontakt i länen
 78. Fil/dokument Kontakt med jurist inom hälso-sjukvård, skola, socialtjänst
 79. Fil/dokument Kontaktpersoner, respektive län
 80. Fil/dokument Kontaktpersoner, samverkansregler
 81. Fil/dokument Kontaktpersoner KPP regioner
 82. Fil/dokument Kontaktpersoner nationella läkemedelslistan
 83. Fil/dokument Kontaktuppgifter
 84. Fil/dokument Kontaktuppgifter, läkemedelsfrågor
 85. Fil/dokument Kontaktuppgifter, projekt medborgardialog
 86. Fil/dokument Kontaktuppgifter, utomlänsremisser
 87. Fil/dokument Kontaktuppgifter för hälsoundersökningar placerade barn
 88. Fil/dokument Kontaktuppgifter press
 89. Fil/dokument Kontaktuppgifter tandvård
 90. Fil/dokument Kontinuitet, fast vårdkontakt
 91. Fil/dokument Kontinuitet och teamarbete i primärvård
 92. Fil/dokument Koordineringsinsatser
 93. Fil/dokument Kopiering, avtal
 94. Fil/dokument Kopiering av noter och sångtexter
 95. Fil/dokument Koppla in en dator vid en arbetsplats
 96. Fil/dokument Kostnader, digitalisering socialtjänsten
 97. Fil/dokument Kostnader, läkemedel
 98. Fil/dokument Kostnad för SÄBO och hemtjänst
 99. Fil/dokument Kostnad per patient, KPP
 100. Fil/dokument KPP Databas
 101. Fil/dokument Kraftsamling för psykisk hälsa
 102. Fil/dokument Krav och dispensmöjligheter, avfallsförordningen
 103. Fil/dokument Kravsorteraren: krav på enhetsnivå
 104. Fil/dokument Kriget i Ukraina
 105. Fil/dokument Krigs- och beredskapsavtal
 106. Fil/dokument Kriminella grupperingar, skydd vid hot
 107. Fil/dokument Krisberedskap
 108. Fil/dokument Krisberedskap, kommuner
 109. Fil/dokument Krisberedskap, regioner
 110. Fil/dokument Krislägesavtal
 111. Fil/dokument Kritik på teknik
 112. Fil/dokument Kränkande särbehandling
 113. Fil/dokument Kränkande särbehandling
 114. Fil/dokument Krönikor, arkiverade
 115. Fil/dokument Kultur och fritid
 116. Fil/dokument Kultur och fritid
 117. Fil/dokument Kultur- och musikskolor
 118. Fil/dokument Kultursamverkansmodellen
 119. Fil/dokument Kulturskolans licensplikt och rapportering av live-framträdanden
 120. Fil/dokument Kulturskola under skoltid
 121. Fil/dokument Kundgrupper
 122. Fil/dokument Kungliga biblioteket, Libris utvecklingsråd
 123. Fil/dokument Kunskapsstyrning, ett gemensamt arbete
 124. Fil/dokument Kunskapsstöd
 125. Fil/dokument Kurser och aktiviteter
 126. Fil/dokument Kurser och uppdragsutbildningar
 127. Fil/dokument Kvalitetspris, Sveriges KvalitetsKommun
 128. Fil/dokument Kvalitetsregister, nationella
 129. Fil/dokument Kvalitetsregister i kommunerna
 130. Fil/dokument Kvinnofrid
 131. Fil/dokument Kvinnofridsnätverket
 132. Fil/dokument Kvinnofridssatsning 2021-2023
 133. Fil/dokument Kvinnors hälsa
 134. Fil/dokument Kvinnor som toppolitiker
 135. Fil/dokument Könsskillnader i skolresultat
 136. Fil/dokument Könsuppdelad statistik
 137. Fil/dokument Köp av verksamhet

Informationsansvarig

 • Tomas Johansson Haavik
  Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.