Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Ny avtalspension för räddningstjänsten

  SKR och Sobona har kommit överens med Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen om ändringar och tillägg i särskild avtalspension för medarbetare inom räddningstjänsten (SAP-R). Nyhet Kollektivavtal, Personal- och kompetensförsörjning
 • Ny statistik om barn som inte är inskrivna i förskolan

  Ungefär 22 000 barn mellan tre och fem är inte inskrivna i förskola. Dessa barn har en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund än de som går i förskolan. Det visar en ny rapport från SKR. Nyhet Skola Förskola

SKR i debatten

 • Socionomprogrammet behöver ses över

  Det är välkommet att socionomutbildningens innehåll diskuteras och debatteras. Utbildningen behöver ge studenter rätt verktyg inför sitt viktiga uppdrag. Blogg Social omsorg
 • I väntan på lågkonjunkturen

  Vi på SKR har varnat för sämre ekonomin 2023 och de närmaste åren därefter. Det innebär att man kanske skulle kunna förvänta sig stora skattehöjningar eller besparingsprogram i kommuner och ... Blogg Ekonomi Budget och planering

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR