Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

SKR i debatten

  • Personalbrist och underskott utmanar välfärdens verksamh...

    Kommuner och regioner är inne i vad som liknas vid en perfekt storm. Brist på kompetens och personal kopplat till hög inflation och stora ekonomiska underskott innebär risk för nedskärningar... Blogg Arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö, Personal- och kompetensförsörjning
  • Kan danska lösningar fungera i en svensk kontext?

    I maj reste vi några från SKR till Köpenhamn för att se hur social omsorg bedrivs i ett land som hyllats i Sverige för sitt arbete mot gängkriminalitet. Här följer några tankar från resan. Blogg Social omsorg Barn och unga, Funktionshinder, Missbruk och beroende

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR