Publicerad 2 juli 2024
Nyhet

Välkommet besked om ny socialtjänstlag

SKR har länge lyft behovet av en ny socialtjänstlag, och välkomnar att regeringen nu till slut presenterat lagen – som möjliggör en efterlängtad omställning av socialtjänsten.

Anders Henriksson, SKR:s ordförande

Anders Henriksson

I dag presenterade regeringen en ny socialtjänstlag, som innebär att socialtjänsten ska arbeta på nya sätt och få nya verktyg. Bland annat kommer man att kunna ge vissa insatser utan föregående utredning, vilket inte är fallet i dag. Socialtjänsten ska gå från att vara en verksamhet som bygger på utredningar och myndighetsbeslut, till att bli mer aktivt förebyggande.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som har förespråkat ny lagstiftning på socialtjänstområdet i många år, välkomnar dagens besked.

– Det här är en efterlängtad reform. Med den nya lagen får vi nya sätt att möta samtidens utmaningar. Det är positivt för kommuner och för socialtjänstens medarbetare, men det är framför allt viktigt för alla de som behöver socialtjänstens stöd, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande.

Syftet med den nya lagen, som ska träda i kraft 1 juli 2025, är att göra socialtjänsten mer förebyggande, lättillgänglig och jämställd än tidigare, för att invånarna ska vilja och våga ta emot hjälp tidigt, och för att flickor, pojkar, kvinnor, män och personer med annan könsidentitet ska kunna få rätt sorts hjälp. Socialtjänsten ska även utgå mer från vetenskap och beprövad erfarenhet än vad man gör i dag.

Den nya lagen, och den omställning den ska möjliggöra, innebär en tydlig ambitionshöjning för kommunerna. SKR pekar på att det därför är viktigt att den följs av ökat ekonomiskt stöd till kommunerna, under flera år framåt.

– En ny lag kommer ju inte på egen hand att lösa de utmaningar vi står inför. Det här en omfattande omställning, och sådana är resurskrävande. Kommunernas socialtjänster kommer att göra sitt med att ställa om arbetssätt, men staten kommer att behöva följa finansieringsprincipen och skjuta till pengar, säger Anders Henriksson.

Lagrådsremissen presenterades av socialtjänstministern vid en pressträff under tisdagen. Regeringen fattar formellt beslut om lagrådsremissen den 4 juli och den publiceras på regeringen.se i närtid därefter.

Läs vidare

Sakkunnig

Ove Ledin
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.