Publicerad 14 juni 2024

Regionens kostnader för läkemedel

En sammanställning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånen det vill säga läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. SKR gör en sammanställning varje månad och jämför med föregående år.

Filerna finns i Powerpoint-format för att kunna användas i presentationer men även i pdf-format.

Läkemedelskostnader för 2024

Maj

I maj 2024 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 9,8 procent högre än i maj förra året. Till och med maj månad ligger kostnaderna hittills i år 14,0 procent högre än motsvarande månader 2023. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 12,4 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med maj 2024 (PPT) Powerpoint, 1 MB.

Läkemedelskostnader till och med maj 2024 (PDF) Pdf, 160 kB.

April

I april 2024 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 23,8 procent högre än i april förra året. Till och med april månad ligger kostnaderna hittills i år 15,2 procent högre än motsvarande månader 2023. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 12,7 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med april 2024 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med april 2024 (PDF) Pdf, 804 kB.

Mars

I mars 2024 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 4,4 procent högre än i mars förra året. Till och med mars månad ligger kostnaderna hittills i år 12,5 procent högre än motsvarande månader 2023. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 11,4 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med mars 2024 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med mars 2024 (PDF) Pdf, 553 kB.

Februari

I februari 2024 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 14,8 procent högre än i februari förra året. Till och med februari månad ligger kostnaderna hittills i år 17,1 procent högre än motsvarande månader 2023. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 11,6 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med februari 2024 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med februari 2024 (PDF) Pdf, 301 kB.

Januari

I januari 2024 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 19,4 procent högre än i januari förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 11 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med januari 2024 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med januari 2024 (PDF) Pdf, 296 kB.

Läkemedelskostnader 2023

December

I december 2023 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 5,8 procent högre än i december förra året. Till och med december månad ligger kostnaderna hittills i år 10,1 procent högre än motsvarande månader 2022.

Läkemedelskostnader till och med december 2023 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med december 2023 (PDF) Pdf, 285 kB.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.