Publicerad 21 november 2023

Covid-19 inom vård och omsorg

Under vintersäsongen ökar spridningen av covid-19. Därför är det viktigt att rutiner finns på plats och följs.

Anpassa åtgärder efter smittläget

Verksamhetsansvariga och personal i vård, tandvård och omsorg behöver vara uppmärksamma på utvecklingen och fortsätta arbeta för att förebygga smitta och anpassa åtgärder för att skydda de sköraste grupperna. Förutom att se till att upprätthålla god följsamhet till basala hygienrutiner och andra grundläggande vårdhygieniska rutiner behöver verksamhetsansvariga se till att:

  • underlätta för vaccination av vård- och omsorgstagare enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation
  • personalen är uppmärksamma på symtom
  • testning och smittspårning genomförs
  • organisation, bemanning och besöksrutiner anpassas
  • munskydd som source control används (för att skydda omgivningen).

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 oktober 2023, Folkhälsomyndigheten

Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten

Testning för covid-19 , Folkhälsomyndigheten

Arbetsgivarens ansvar vid omfattande personalfrånvaro

Vidta åtgärder för att minska smittspridningen

De viktigaste åtgärderna för att minska smittspridningen är att hålla god basal hygien, att göra bra riskbedömningar och säkerställa att medarbetarna följer riktlinjerna på den aktuella arbetsplatsen. Det är därför avgörande att arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna har utbildning och förutsättningar att efterleva denna standard.

Stärk chefer inom vård och omsorg i beslutet att använda relevant, av myndigheterna rekommenderad, personlig skyddsutrustning utifrån den bedömda risken i varje aktuell vård- och omsorgssituation. Och låt medarbetare gå de bra webbaserade kurserna om basala hygienrutiner som Socialstyrelsen tagit fram.

Socialstyrelsen utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19

Att lära av en kris - utvärdering av covid-19

En programberedning som SKR tillsatt har tagit fram en rapport som sammanfattar sina samlade lärdomar, bedömningar och förslag. Rapporten finns även uppdelad i separat kapitel utifrån verksamhetsområde.

Hälso-och sjukvård kapitel 10 (PDF)

Äldreomsorgen och övrig socialtjänst kapitel 11 (PDF)

Hela rapporten: Att lära av en kris

Övriga publikationer kring covid-19

Evidens om covid-19

Här samlar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) information och länkar till det arbetet som görs på regionala Health Technology Assessment (HTA)-enheter om covid-19.

Evidens om covid-19 hos SBU

Informationsansvarig

  • Susanna Eklund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.