Publicerad 30 augusti 2023

Kommunalrätt

Grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen härleds ur regeringsformen och utvecklas i kommunallagen. Inom kommunalrätten ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen och bevarandefrågor.

Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för vad som är kompetensenligt och hur den lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner och regioner.

Kommunallagen

En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla.

En introduktion till den nya kommunallagen (PDF) Pdf, 154 kB.

Arbetsordning och reglemente

Arbetsordning för fullmäktige

Reglemente för styrelse och nämnder

Kurser kring den nya kommunallagen kommer att hållas inför nästa mandatperiod – med start under hösten.

När val ska ske proportionellt

Under vissa förutsättningar ska val ske proportionellt enligt 2 § LPV (2022:629)

Deltagande i fullmäktige- och nämndsammanträden på distans

SKR har fått många frågor om förutsättningarna för deltagande på distans i sammanträden med fullmäktige eller nämnder och om mötesoffentligheten vid fullmäktigesammanträden m.m.

Deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och nämndsammanträden

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.