Publicerad 9 april 2024

KPP Databas

KPP databaser innehåller kostnadsuppgifter för den specialiserade somatiska och psykiatriska vården samt primärvård. I de analysrapporter som finns tillgängliga visas i de flesta fall bara de tre senaste årens uppgifter.

Vissa rapporter är öppna och andra kräver att behörighet. Om du arbetar inom en region finns möjlighet att ansöka om inlogg till behörighetsskyddade rapporter som innehåller mer detaljerade uppgifter. Då går det även att spara egna rapporter baserat på den data som finns i visualiseringsverktyget. Ansök om behörighet via formuläret längst ner på sidan.

KPP-databasen fungerar inte med Microsoft Edge. Använd därför webbläsare som Chrome eller Firefox för att öppna rapporterna.

Kostnadsuppgifter inom tre områden

Det finns tre olika ingångar i KPP -databasen.

KPP Specialiserad somatisk vård

Databasen innehåller cirka 1,2 miljoner somatiska klinikvårdtillfällen vilket är drygt 94 procent av samtliga vårdtillfällen inom den svenska specialiserade somatiska slutenvården.

För den öppna vården är motsvarande siffra 16,5 miljoner öppenvårdskontakter vilket motsvarar cirka 74 procent av den samlade specialiserade somatiska öppenvården.

Databas Somatik, publika analysrapporter

Databas Somatik, behörighetsskyddade rapporter

KPP Specialiserad psykiatrisk vård

Databasen innehåller cirka 70 tusen slutenvårdstillfällen och cirka 3,3 miljoner öppenvårdskontakter vilket motsvarar ungefär 68 procent, respektive 51 procent av all specialiserad psykiatrisk vård.

Anledningen till att det är en lägre täckningsgrad än somatiken är att det är färre regioner som gör KPP för psykiatri. Dessutom ingår inte en större del av den privat drivna vården i KPP-databasen.

Databas Psykiatri, publika analysrapporter

Databas Psykiatri, behörighetsskyddade rapporter

KPP Primärvård

Databasen innehåller cirka 16,9 miljoner öppenvårdskontakter för år 2022 vilket motsvarar ungefär 30 procent av all primärvård.

Precis som i psykiatrin är det färre regioner som gör KPP för primärvård än för den somatiska vården. En större del av primärvården är dessutom i privat regi, vilket inte är med i nationella KPP-databasen.

Databas Primärvård, publika analysrapporter

Databas Primärvård, behörighetsskyddade rapporter

Introduktionsfilm KPP

Jan Sölch, handläggare på SKR berättar i ett seminarium från 2021 om grunderna i KPP-databas. Därefter berättar Mikael Havasi, handläggare SKR om hur man använder databasen. Längd: 45 minuter.

Behörighet

För att få behörighet att logga in till databasen krävs att du arbetar inom en region.
Fyll i formuläret för att få behörighet. Samtliga fält är obligatoriska.
Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.