Publicerad 25 augusti 2022

Insamling av KPP-data

Här finns information och anvisningar för inlämning av KPP-data. Insamling av KPP-data till SKR görs årsvis under våren. För år 2021 genomförs insamlingen under maj 2022.

Inlämning av 2021 års KPP-data till SKR skedde 2022 under perioden 2 - 13 maj. Sista dagen för eventuella rättningar var den 24 maj.

Anvisningar, layout inrapportering till nationella KPP-databasen (PDF) Pdf, 2 MB.

Förutsatt att inlämning sker i tid kan KPP-databasen vara uppdaterad med fjolårets data och tillgänglig på SKR:s webb i slutet av juni.

Tillgång till FTP-plats

Inlämning av textfiler sker via SKR:s FTP-plats. Fyll i formuläret nedan för att få behörighet och mer information. Samtliga fält är obligatoriska.
Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR