Publicerad 3 april 2024

Uppföljning regionernas KPP-databas

Varje år uppdaterar SKR den nationella KPP-databasen genom att samla in regionernas lokala KPP-databaser. Databasen innehåller specialiserad somatisk vård, specialiserad psykiatrisk vård och primärvård. Här presenteras en översiktlig sammanställning för 2022.

Kostnad per patient, KPP innebär att kostnader beräknas för varje individuell vårdkontakt i egenregin hos regionerna. Till största delen består sammanställningen av regionernas egen verksamhet men i den specialiserade vården finns det med enstaka privata utförare.

För att göra jämförelser och ta hänsyn till patientmix (vårdtyngd hos patienterna) använder sig KPP av en sekundär klassificering av vårdkontakterna, DRG (Diagnos Relaterade Grupper). Kostnad per DRG-poäng är ett mått för produktivitetsmätning. Ju lägre kostnad per DRG-poäng desto högre produktivitet.

Dyraste vårdkostnaderna

För att göra materialet ännu mer jämförbart så märker SKR ut de dyraste vårdkontakterna och kallar dem för ytterfall. I slutenvården är det de 5 procent dyraste vårdkontakterna som är ytterfall. Det motsvarar cirka 20 procent av kostnaderna. I öppenvården är det de 3 procent dyraste vårdkontakterna som är ytterfall. Övriga vårdkontakter kallas för innerfall.

Alla jämförelser sker utifrån innerfall samt i löpande priser om inget annat anges. Sammanställningen presenteras som grafer i ett samlat material.

Sammanställning grafer nationella KPP-databasen 2022 (PDF) Pdf, 2 MB.

Skillnader i regionernas KPP-system 2022

Syftet med informationen är att på ett övergripligt sätt samla de olikheter som kan finnas i regionernas KPP-system. Detta för att ge regionerna/sjukhusen en snabb överblick när de gör jämförelser.

Sammanfattning av de inkomna svaren

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.