Publicerad 13 september 2023

Patientavgifter i hälso- och sjukvården i alla regioner 2023

Här redovisas de patientavgifter som gäller i samtliga regioner 2023 för läkarbesök i primärvården, den öppna specialiserade vården samt i den slutna vården.

SKR intressebevakar och ger stöd till medlemmarna i frågor om patientavgifter. Avgifterna kan komma att ändras under året.

Patientavgifterna för digital vårdkontakt med allmänläkare varierar mellan 100 kr och 330 kr. Sammanställningen visar också på vilka villkor och patientavgifter som gäller i regionerna för p-piller, IVF-behandlingar samt influensavaccin under 2023. Barn och ungdomar samt personer som är 85 år eller äldre betalar inte någon patientavgift i den öppna hälso- och sjukvården.

Patientavgifter 2023 (PDF) Pdf, 324 kB.

Patientavgifter

Regionernas patientavgifter för besök hos primärvård/husläkare och specialistläkare.

Region

Primärvård - husläkare

Specialistläkare

Blekinge

150

300

Dalarna

200

350

Gotland

200

300

Gävleborg

200

200

Halland

200

300

Jämtland Härjedalen

300

300

Jönköping

250

250

Kalmar

200

200

Kronoberg

150

350

Norrbotten

300

300

Skåne

200

300

Stockholm

250

250

Sörmland

200

400

Uppsala

200

260

Värmland

200

200

Västerbotten

200

200

Västernorrland

330

330

Västmanland

170

340

Västra Götaland

100/300*

300

Örebro

200

300

Östergötland

200

200

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Region Västernorrland höjde avgiften från 300 kr till 330 kr för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Övriga regioner har inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Högkostnadsskyddsbelopp vårdavgifter 2023 och 2024

Högkostnadsskyddet för öppen vård uppgår i alla regioner till 1 300 kronor 2023. Det är den högsta avgift för vårdavgifter som får tas ut under en tolvmånadersperiod. Det gäller inom den öppna hälso- och sjukvården, för avgifter för vissa förbrukningsartiklar och avgifter för sådan tandvård som avses i paragraf 8a i tandvårdslagen. Högkostnadsskyddet för öppen vård kommer 2024 att höjas med 100 kronor till 1 400 kronor.

Högkostnadsskyddet för sluten vård uppgår 2023 till 120 kronor per vårddag förutom i Region Östergötland där patienten betalar 100 kronor. Högkostnadsskyddet för sluten vård kommer 2024 att höjas med 10 kronor till 130 kronor per vårddag.

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.