Publicerad 16 februari 2024

Patientavgifter i hälso- och sjukvården i alla regioner 2024

Här redovisas de patientavgifter som gäller i samtliga regioner 2024 för läkarbesök i primärvården, den öppna specialiserade vården samt i den slutna vården.

SKR intressebevakar och ger stöd till medlemmarna i frågor om patientavgifter. Avgifterna kan komma att ändras under året.

Patientavgifterna för digital vårdkontakt med allmänläkare varierar mellan 100 och 400 kronor. Sammanställningen visar också på vilka villkor och patientavgifter som gäller i regionerna för p-piller, IVF-behandlingar samt influensavaccin under 2024. Barn och ungdomar samt personer som är 85 år eller äldre betalar inte någon patientavgift i den öppna hälso- och sjukvården.

Patientavgifter 2024 (PDF) Pdf, 462 kB.

Patientavgifter

  • Region Västerbotten höjde avgiften från 200 kr till 300 kr för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.
  • Region Örebro höjde avgiften från 200 kr till 220 kr för läkarbesök i primärvården och 300 kr till 330 kr för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.
  • Region Stockholm höjde avgiften från 250 kr till 275 kr för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.
  • Region Västernorrland höjde avgiften med 330 till 360 för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.
  • Region Sörmland, Region Kalmar län och Region Gävleborg höjde sina avgifter med 50 kr för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.
  • Region Jämtland Härjedalen och Region Värmland höjda sina avgifter med 100 kr för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Övriga regioner har inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården och för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Regionernas patientavgifter för besök hos primärvård/husläkare och specialistläkare.

Region

Primärvård - husläkare

Specialistläkare

Blekinge

150

300

Dalarna

200

350

Gotland

200

300

Gävleborg

250

250

Halland

200

300

Jämtland Härjedalen

400

400

Jönköping

250

250

Kalmar

250

250

Kronoberg

150

350

Norrbotten

300

300

Skåne

200

300

Stockholm

275

275

Sörmland

250

450

Uppsala

200

260

Värmland

300

300

Västerbotten

300

300

Västernorrland

360

360

Västmanland

170

340

Västra Götaland

100/300*

300

Örebro

220

330

Östergötland

200

200

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Högkostnadsskyddsbelopp vårdavgifter 2024

Högkostnadsskyddet för öppen vård uppgår till 1400 kronor i samtliga regioner förutom Region Jämtland Härjedalen (1300 kr) för 2024. Det är den högsta avgift för vårdavgifter som får tas ut under en tolvmånadersperiod. Det gäller inom den öppna hälso- och sjukvården, för avgifter för vissa förbrukningsartiklar och avgifter för sådan tandvård som avses i paragraf 8a i tandvårdslagen.

Högkostnadsskyddet för sluten vård uppgår 2024 till 130 kronor per vårddag förutom i Region Jämtland Härjedalen där patienten betalar 120 kronor.

Informationsansvarig

  • Emma Everitt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.