Publicerad 27 oktober 2022

Kompetenscenter välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av omsorgen av äldre genom digitalisering.

Samlingsplats välfärdsteknik

Det finns stöd och vägledning att få vid upphandling av välfärdsteknik. Kompetenscenter välfärdsteknik har samlat information, verktyg och lärande exempel. Här finns också information om specifika tekniska tjänster som används inom välfärden.

SKR Välfärdsteknik

Kompetenscenter

Kompetenscentret arbetar med att ge råd, stöd och vägledning för att konkret stödja kommunerna i frågor som bland annat rör förändringsledning, informationssäkerhet, infrastruktur, juridik, nyttorealisering, uppföljning, och upphandling av digitala lösningar. Inom ramen för centrets arbete ingår att ta fram stödmaterial, inrätta en helpdesk samt i den mån det bedöms lämpligt resa ut i landet och stödja kommuner på plats. Kompetenscentret ska även ge råd, stöd och vägledning för systematiskt samarbete mellan kommuner.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna.

Informationsfilm: Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen

I filmen ger Kompetenscenter välfärdsteknik exempel på hur digital teknik kan bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa.

Filmen kan visas på arbetsplatsträffar, konferenser, möten med frivillig- och pensionärsorganisationer samt för enskilda i behov av omsorgstjänster. Medverkar gör intervjupersoner från de tio modellkommunerna. Filmen är delvis inspelad på Kicki-hemmet i Göteborg. Längd cirka 5 minuter.

Available with english subtitels: Welfare Technology – more inhuman treatment of the elderly?

This is how Welfare Technology can contribute to increased feeling of safety within treatment of the elderly

SKR Kompetenscenter Welfare Technology aims to help implement technology for greater safety and independence for life. In this film you will find examples of how digital technology can contribute to the elderly and people with disabilities to be able to stay at home for as long as possible while feeling safe and involved in society and to achieve a better health. Lenght 5 minutes.

Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen, syntolkad version

Lär dig mer om välfärdsteknik

Kompetenscenter välfärdsteknik informerar här på skr.se, via nyhetsbrev, podden om välfärdsteknik och webbsändningar. På LinkedIn kan du söka på #kompetenscentervälfärdsteknik och hitta Kompetenscenter välfärdstekniks medarbetare som du sedan kan följa.

Podden om välfärdsteknik

I serien Podden om välfärdsteknik kan du lyssna på intervjuer med intressanta personer som på olika sätt arbetar med digital transformation inom omsorgen om äldre.

Alla poddavsnitt

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet tar upp frågor som rör Kompetenscenter välfärdsteknik.

Nyhetsbrev och prenumeration på Kompetenscenters nyhetsbrev

Online-utbildning om förändringsledning

Kompetenscenter har tagit fram en webbutbildning som hjälper chefer och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg vid införandet av välfärdsteknik. Utbildningen innehåller evidensbaserad teori, konkreta exempel från verkligheten och en praktisk del med mallar och verktyg. Länk till utbildningen finns längre ner på sidan under Evenemang.

Överenskommelse med regeringen

SKR och regeringen har avtalat om en överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. SKR erhåller medel till stödfunktion/kompetenscenter.

Överenskommelse, äldreomsorg- teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2020-2022

Evenemang

Publikationer

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR