Publicerad 6 mars 2023

Socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och extremism

Socialtjänsten spelar en viktig roll både för att förhindra rekrytering till våldsbejakande extremism och genom att stödja de som vill hoppa av. Samverkan mellan olika aktörer såsom skola, det civila samhället och polisen är avgörande.

Ett av SKR:s inriktningsmål handlar om att verka för att medlemmarna har tillgång till lärande exempel på lokala och regionala insatser som förebygger radikalisering och extremism.

SKR:s arbete mot våldsbejakande extremism

Kunskapsstöd

Regeringen har gett flera myndigheter uppdrag att stärka samhällets motståndskraft mot våldsbejakande extremism. På Kunskapsguiden finns kunskapsstöd riktat till arbete med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i eller är involverade i våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism ( Kunskapsguiden)

SKR har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommuner har i arbetet mot våldsbejakande extremism. I en skrift beskriver SKR både vad kommunerna kan och är skyldiga att göra.

Att hantera våldsbejakande extremism

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.