Vård och omsorg för framtiden

Sveriges kommuner är i stort behov av att hitta arbetssätt för att klara framtiden. Allt fler blir äldre samtidigt som det är stor brist på arbetskraft inom vård och omsorg. Välfärdsteknik och digitalisering är en viktig del i den omställningen.