Publicerad 15 december 2023

Kungliga biblioteket, Libris utvecklingsråd

Kungliga biblioteket, KB, ska i sin roll som biblioteksmyndighet ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan inom området.

Libris utvecklingsråd består av representanter från bibliotekssverige och utses av SKR, SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), Forum för specialbibliotekschefer och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier).

Utvecklingsrådets uppgifter är att på en övergripande nivå vara rådgivande och delta i strategiska diskussioner om samordnings- och utvecklingsarbetet rörande Libris samt stödja KB i prioriteringsfrågor. Gruppen kan även vara rådgivande vad gäller deltagande organisationers behov. Rådets rekommendationer hanteras i KB:s ordinarie verksamhetsplanering där bibliotekens behov vägs mot KB:s långsiktiga strategi enligt myndighetens verksamhetsplan och regeringsuppdrag.

Ledamöterna ska fungerar som en länk mellan Libriskollektivet, den egna organisationen och KB. De deltar i rådgivande samtal om strategiska frågor, samordningsfrågor och kan dela sina organisationers perspektiv på Librisverksamheten.

SKR föreslår ledamöter till Libris utvecklingsråd efter ett nomineringsförfarande. Mandatperioden för ledamöterna är normalt tre år.

SKR:s ledamöter i Libris utvecklingsråd

  • Daniel Forsman, stadsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek
  • Jenny Fälth Ling, bibliotekschef, Ale kommun
  • Olof Berge Kleber, bibliotekschef, Borås Stad

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.