Publicerad 2 september 2021

Bibliotek

Kommuner och regioner lägger omkring 5 miljarder kronor på bibliotekens verksamhet, där den största delen går till folkbiblioteksverksamheten.

De offentliga biblioteken har i uppdrag att verka för läsfrämjande, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken har därmed en viktig funktion som mötesplats och som arena för det offentliga samtalet.

Kommuner och regioner är betydelsefulla i det arbetet genom att ansvara för och finansiera folk-, skol- och sjukhusbibliotek samt den regionala biblioteksverksamheten.

Bibliotekslagens krav

Bibliotekslag (2013:801), Riksdagen

Den nya bibliotekslagen som trädde i kraft 2014 slår bland annat fast att:

  • Varje kommun ska ha ett bibliotek som är tillgängligt för alla, ett folkbibliotek.
  • Biblioteken ska utan avgift ge allmänheten tillgång till litteratur oavsett publiceringsform.
  • Barn och ungdomar, nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras.
  • Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
  • Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner.
  • Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Mötesplats på Facebook

För tjänstepersoner och politiker inom biblioteks- och kultursfären eller för den som bara är intresserad av regionala och lokala frågor går det att följa SKR på Facebook. Här finns viktig information om vad som händer på området som aktuella rapporter, kurser och konferenser.

SKR Kultur och fritid, Facebook

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.