Publicerad 16 mars 2021

GDPR och folkbibliotek

Frågor och svar om vad den nya dataskyddsförordningen innebär praktiskt för folkbiblioteken.

Nedan finner du de vanligaste frågorna med svar om dataskyddsförordningen och folkbibliotek. Svaren ska ses som hjälp i arbetet och som underlag för bedömningar när dataskyddsförordningen implementeras, inte som ett regelrätt facit.

 • Vad gäller när en person vill ansöka om biblioteks-/lånekort?

  • Se över vilka uppgifter som biblioteket efterfrågar och samla bara in de uppgifter som är nödvändiga:
   De (uppgifterna) ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
   Artikel 5, dataskyddsförordningen
  • Den som ansöker om biblioteks-/lånekort ger biblioteket rätt att använda personuppgifterna för att hantera utlån. Det ska vara tydligt i avtalet vad personuppgifterna ska användas till. Enklast görs det via ett avtal som skrivs under av den som ansöker om biblioteks-/lånekort.

  Den information som ska lämnas av biblioteket i samband med lånekortsansökan är delvis annorlunda jämfört med dagens lagstiftning. Biblioteken måste uppdatera sin allmänna information till registrerade låntagare enligt artikel 13 i GDPR:

  Förordningstexten, Artikel 13, Integritetsskyddsmyndigheten

  Informationen enligt artikel 13 kan skickas hem till låntagarna eller mejlas. Något nytt avtal behöver inte undertecknas.

 • Om ett folkbibliotek i en kommun ingår i ett katalogsamarbete med en eller flera andra kommuner – vad ska man tänka på?

  • Att det är tydligt för en person som ansöker om biblioteks-/lånekort att personuppgifterna finns tillgängliga i alla de kommuner som samarbetet omfattar. Samtliga kommuner i samarbetet ska räknas upp i det avtal som skrivs på av låntagaren.
  • Varje enskild kommun ansvarar för sin del av registret, det vill säga de låntagare som är folkbokförda i den enskilda kommunen. Någon gemensam nämnd för att hantera personuppgifterna behövs inte, men samtliga dataskyddsombud i de kommuner som ingår ska ha kännedom om samarbetet.

  Den här frågan angränsar även till Offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vid ansökan om lånekort blir man genom avtalet samtidigt kund/låntagare hos alla samverkande kommuner. Men eftersom det fortfarande är olika huvudmän – och därmed olika myndigheter – så sker hela tiden ett utlämnande om uppgifter mellan huvudmännen. Detta ska regleras i avtalet för att det ska vara korrekt, det vill säga ett medgivande om att uppgifter lämnas till övriga kommuners personal.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.