Publicerad 21 mars 2024

Upprätta ansökan om tilllträdesförbud till kommunala bibliotek eller badanläggningar

Här finns information om hur du upprättar en ansökan om tillträdesförbud till kommunala bibliotek eller badanläggningar.

Ingen särskild blankett krävs

Det finns ingen särskild blankett att använda för ansökan om tillträdesförbud till kommunala verksamheter. Det går bra att formulera sin ansökan i fritext och skicka den med post eller e-post till den åklagarkammare dit kommunen hör.

OBS! Om någon annan än den verksamhetsansvariga nämnden ska besluta om att ansöka, behöver denne ha delegation att göra det.

Dessa uppgifter ska vara med i ansökan:

Datum för ansökans upprättande

Uppgifter om det bibliotek/den badanläggning ansökan avser:

 • Bibliotekets/badanläggningens namn
 • Postadress
 • Eventuell avgränsning av platsen där förbudet ska gälla. (I de fall biblioteket eller badanläggningen finns i en större anläggning med olika verksamhetstyper måste förbudet kunna avgränsas till de lokaler där sim- och badverksamheten respektive biblioteksverksamheten bedrivs.)

Uppgifter om den som gör ansökan:

 • Kommunens organisationsnummer
 • Kommunens namn
 • Postadress
 • Ansvarig för ansökan
 • Den ansvariges befattning i kommunen
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och e-postadress

Uppgifter om den som ska omfattas av förbudet:

 • Personnummer
 • Namn: förnamn, efternamn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Eventuell övrig information. Kan vara hur identifiering har gjorts och andra uppgifter om personen.

Anledningen till ansökan om tillträdesförbud:

 • Beskriv aktuell händelse som gett anledning till ansökan. Om händelsen är polisanmäld – ange K-nummer.
 • Beskriv tidigare händelser. Om händelserna är polisanmälda – ange K-nummer.
 • Tillträdesförbudet baseras på framtida risk att personen ska begå brott i biblioteket/badanläggningen eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. För bibliotek får tillträdesförbudet även baseras på framtida risk att personen kommer att väsentligt störa verksamheten där eller orsaka betydande skada på bibliotekets egendom. Förklara varför ni anser att det finns en sådan risk.

Giltighetstid för förbudet:

 • Ange tidsperiod då ni önskar att förbudet ska gälla. (Tillträdesförbud beslutas för en viss tid, högst ett år och gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.)

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.