Publicerad 21 oktober 2021

Mer för fler – hur når vi fler inom kulturområdet?

Flera grupper tar inte del av kulturskolornas och bibliotekens utbud, trots att verksamheterna förväntas bidra till en meningsfull och bildande tillvaro för alla invånare. Under 2017–2018 genomförde därför SKR, tillsammans med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet, satsningen Mer för fler, där nya lösningar för ett långsiktigt förnyelsearbete har testats.

Kulturskolorna och biblioteken utgör de mest omfattande kommunala verksamheterna inom kulturområdet. Det gör att de spelar en mycket central roll i att säkerställa våra barns, ungas och vuxnas tillgång och möjlighet till kulturutövande. Men verksamheterna når långt ifrån alla. Dessutom är många kulturskolor och bibliotek inne i en utvecklingsfas för att bredda utbudet vilket väcker frågor om vilka kompetenser, arbetssätt, kommunikationsvägar, styrning och policyer som kommer att krävas i framtiden.

Ett användardrivet arbetssätt

Varje kommun som har deltagit i Mer för fler har arbetat med SKR:s Innovationsguiden som metod. Processen är uppbyggd utifrån tjänstedesign, som tar sin utgångspunkt i användarens upplevelse. Syftet är att utveckla tjänster som bättre motsvarar behoven hos dem vi vill nå.

Mål

Målet har varit att varje kommun/projektgrupp efter att ha deltagit i Mer för fler har:

  • Ökad kapacitet och kunskap att fortsätta driva nya innovations- och utvecklingsarbeten i den egna organisationen.
  • En eller flera konkreta lösningar att ta vidare som svarar mot er utmaning och användargruppens behov.

Erfarenheter från Mer för fler

Rapport: Mer för fler – erfarenheter från utvecklingsarbete med användaren i fokus (PDF, nytt fönster) Pdf, 3 MB.

Rapporten innehåller en sammanställning av de lärdomar och resultat som processen hittills lett fram till. Den tar upp erfarenheter av att testa nya arbetssätt och metoder samt värdefulla insikter som arbetsgrupperna fått i sitt förändringsarbete.

Rapporten är framtagen kort efter att en majoritet av kommunerna nyligen avslutat den sista träffen där Innovationsguidens sista steg introduceras. Det är därför i många fall för tidigt att se kvantitativa resultat i form av ökat deltagande eller avgöra om de idéer till lösningar som tagits fram kommer att implementeras i verksamheterna. Det är ett arbete som kommunerna nu står inför.

Deltagande kommuner

Både små och stora kommuner har deltagit i Mer för fler och kommunerna är geografiskt spridda över landet. Totalt har 32 kommuner har deltagit och dessa är: Arvidsjaur, Borgholm, Borlänge, Degerfors, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Hagfors, Håbo, Karlstad, Kramfors, Kristianstad, Kungsbacka, Laholm, Landskrona, Lerum, Norrköping, Sandviken, Sjöbo, Sollentuna, Sundsvall, Tierp, Torsby, Trollhättan, Tyresö, Umeå, Vaggeryd, Vänersborg, Värmdö, Örebro, Östersund och Österåker.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.