Publicerad 23 augusti 2023

RIPS – riktlinjer för beräkning av pensionsskulder

Pensionerna har en betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det viktigt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av pensionsförpliktelserna. SKR tar löpande fram riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.

SKR:s styrelse fattar beslut om regelverket på en övergripande nivå, till exempel när det finns en nytt pensionsavtal eller när det skett någon lagändring som påverkar de grundläggande förutsättningarna. Inom SKR:s kansli finns en RIPS-kommitté som följer utvecklingen och fattar ett årligt beslut om vilka riktlinjer som ska gälla för det aktuella året.

RIPS-kommittén

Aktuella riktlinjer

SKR:s vd fattar beslut om riktlinjerna och dessa publiceras senast i juni varje år.

RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (version 2023)

Resultatet av 2023 års översyn kan sammanfattas:

  • RIPS-räntan är oförändrad, 1 procent.

Hela översynen finns sammanfattad:

Beslut och justeringar i RIPS för år 2023

För mer detaljerad beskrivningar:

Cirkulär 23:26 (kommuner och regioner)

Från och med nu kommer cirkuläret Aktuell Ekonomi att ersätta tidigare EkonomiNytt för regioner och cirkulär för kommuner.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.