Publicerad 26 september 2023

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

2023

Datum och aktiviteter 2023

Datum

Aktivitet

Avsändare

2023-09-06

Preliminärt beskattningsutfall 4

Skatteverket

2023-09-20

Budgetpropositionen

Regeringen

2023-09-21

Om budgetpropositionen (cirkulär)

SKR

2023-09-25

Kurs: Få koll på äldreomsorgen i din kommun, digitalt

RKA, SKR

2023-09-29

Preliminärt utfall i utjämningssystemen

SCB

2023-10-04

Preliminärt beskattningsutfall 5

Skatteverket

2023-10-05

Skatteunderlagsprognos samt preliminärt utfall i utjämningssystemen (cirkulär)

SKR

2023-10-12

Kurs: Få koll på äldreomsorgen i din kommun, digitalt

RKA, SKR

2023-10-17

Ekonomirapporten, oktober 2023

SKR

2023-10-24

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, digitalt

SKR

2023-10-25

Preliminärt beskattningsutfall 6

Skatteverket

2023-10-26

Kurs: Få koll på funktionshinderområdet i din kommun, digitalt

RKA, SKR

2023-10-31

Finansnätverksträff

SKR

2023-11-02

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

SKR

2023-11-08

Kurs: Få koll på individ- och familjeomsorg i din kommun, digitalt

RKA, SKR

2023-11-21

Preliminärt beskattningsutfall 7

Skatteverket

2023-11-

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus

SKR

2023-11-21

Bokslutsdagen i Malmö, Scandic Triangeln

SKR

2023-11-28

Bokslutsdagen i Stockholm, Klara konferens

SKR

2023-11-29

Bokslutsdagen digitalt – webbsändning

SKR

2023-12-05

Slutligt beskattningsutfall

Skatteverket

2023-12-05

Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter och bidrag, i första hand för regioner, digitalt

SKR

2023-12-08

Prisindex OPI och VPI

SKR

2023-12-14

Cirkulär och MakroNytt med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med mera

SKR

2023-12-18
(prel)

Cirkulär om redovisningsfrågor

SKR

2023-12-21
(prel)

Utfall i utjämningssystemen

SCB

2023-12-21

(prel)

Cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025

SKR

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.