Publicerad 23 februari 2024

Arbetsgivaravgifter, PO-pålägg, pension

Översikt och information om hur kommuner och regioner hanterar sina pensionsåtaganden och riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS. Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) kan användas som stöd vid budgethantering och internredovisning.

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom
  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.