Publicerad 25 november 2022

Ekonomirapporten

Ekonomirapporten ger en bild av kommuners och regioners ekonomi de närmaste åren, liksom deras förväntade behov och utmaningar. Nästa Ekonomirapport presenteras och publiceras 14 december 2022.

2022 är ett valår med regeringsskifte och budgetpropositionen presenterades senare än vanligt. Därför kommer årets andra Ekonomirapporten i december istället för som normalt i oktober.

Ekonomirapporten december 2022

I fokus står den tuffa ekonomiska situation som många kommuner och regioner väntas stå inför nästa år, en följd av hög inflation och stigande räntor. Rapporten tar också upp nya analyser av sysselsättningens utveckling, rekryteringsbehov utifrån demografins utveckling med mera.

Rapporten kommer att publiceras som PDF och webbaserad rapport.

Presentation 14 december 13.00

Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, redovisar rapporten i korthet tillsammans med Peter Danielsson, SKR:s ordförande.

Sändningen går att se även i efterhand.

Seminarium 14 december 14.00

Sändningen går att se även i efterhand.

Medverkande

I den ordning de medverkar:

  • Fredrik Holst, sektionschef ekonomisk analys
  • Patrik Jonasson, ekonom
  • Madeleine Holm, ekonom
  • Måns Norberg, ekonom
  • Per Sedigh, ekonom
  • Jonas Eriksson, ekonom
  • Annika Wallenskog, chefsekonom

Med reservation för ändringar.

Stödmaterial och infografik

Presentationer, stödmaterial och informationsgrafik som används under webbsändningarna kommer att vara tillgängliga här i samband med presentationen.

Om Ekonomirapporten

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Den kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för regionernas och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året.

Tidigare utgåvor av Ekonomirapporten

In English

The summaries, sometimes more sections, are usually translated into English.

The Economy Report, earlier editions in English

Informationsansvarig

  • Fredrik Holst
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR