Publicerad 24 juni 2024

RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (version 2024)

RIPS – riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – ses över en gång per år. I årets skrift finns de centrala delarna i riktlinjerna beskrivna samt RIPS-kommitténs uppdrag.

De kommunala tjänstepensionerna har en betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det av vikt att det finns ett rättvisande, enhetligt och tydligt regelverk för värdering av kommunernas och regionernas pensionsförpliktelser

Sedan 1964 har värdering skett enligt beräkningsmetoder som rekommenderats av Sveriges Kommuner och Regioner (och dess föregångare). Dessa metoder har uppdaterats vid ett antal tillfällen, främst i samband med att de kommunala pensionsbestämmelserna har ändrats. Årligen görs dessutom en översyn av aktuella riktlinjer. I denna skrift redovisas den senaste versionen av riktlinjerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.