Publicerad 27 januari 2023

Rådet för integration i arbetslivet

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) består av arbetsmarknadens centrala organisationer och syftar till att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet.

Ria arbetar för ett arbetsliv som tar vara på varje människas kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund, och är fritt från diskriminering.

Det finns ett tydligt värde i att organisationerna formerar sig tillsammans i dessa frågor, eftersom målsättningen är gemensam.

Ria verkar för ökad integration på en rad olika sätt – bland annat genom att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer mellan de olika organisationerna. Utöver det uppmärksammar Ria myndigheter och politiker på strukturer som bör förändras, gör arbetsplatsbesök, ordnar seminarier samt utvecklar och sprider informations- och utbildningsmaterial.

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.