Publicerad 16 mars 2021

Regionens ansvar för ensamkommande barn

Regionen ska erbjuda asylsökande barn hälso- och sjukvård samt tandvård, i samma omfattning som barn som är bosatta inom regionen.

Regionen ansvarar för att ge barnen den vård de behöver, såväl den psykiska som den fysiska. Regionen ska erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande barn och barn som redan vid ankomsten till Sverige har uppehållstillstånd (exempelvis anknytningsbarn). Det gäller även för barn som undanhåller sig verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut.

Regionen får ersättning av staten för att ge denna vård.

Sedan 2008 är detta ansvar för barn reglerat i 5 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera.

Asylsökande upp till 18 år

Regionen ska erbjuda vuxna asylsökande, från och med 18 år, vård som inte kan anstå, mödravård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Hälsoundersökning

Regionen ska erbjuda samtliga asylsökande en hälsoundersökning, om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Syftet med hälsoundersökningen är att tidigt upptäcka akuta sjukdomar för att inte riskera den asylsökandes hälsa. Den är också viktig ur smittskyddssynpunkt.

Hälsoundersökningens upplägg

Vid en hälsoundersökning ska asylsökande:

 • ha ett samtal med sjuksköterska
 • provtagning enligt smittskyddsrekommendationer
 • läkarbesök vid behov
 • eventuellt få remittering för fortsatt vård.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring hälsoundersökning av asylsökande

Efter hälsoundersökningen

 • i de flesta fall händer det ingenting efter en undersökning
 • vaccinationer sköts av skola eller BVC
 • eventuell remiss till primärvård eller specialist
 • vid eventuell smittfarlig sjukdom ges förhållningsregler.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Olle Olsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.