Publicerad 14 juni 2024

Resultat servicemätning 2024

Invånarna upplever även i år generellt ett bättre bemötande. Det är enklare att få hjälp och kommunerna är tydligare i sin kommunikation via e-post. Alla nyckeltal i servicemätningen har i genomsnitt förbättrats i 2024 års mätning jämfört med 2023.

Sammanfattning av resultatet

Spridningen är fortsatt stor mellan kommunerna. Störst är den när det gäller hur enkelt invånarna upplever att det är att få hjälp med sitt ärende när de kontaktar kommunen via telefon (index 59,8-89,9). Snittresultatet för 2024 års mätning är något förbättrat för samtliga nyckeltal.

Resultaten visar 2024:

  • Invånarna upplever i år igen ett bättre bemötande och finner det enklare att få hjälp.
  • Resultaten för service över kanalen e-post har förbättrats jämfört med föregående år, vilket indikerar en fortsatt utveckling av kommunernas skriftliga kommunikation.
  • Det är en fortsatt stor spridning i den upplevda enkelheten i kontakt med kommunen. Resultatet visar en uppåtgående trend och det finns fortsatta möjligheter till förbättring inom området

Mätningen baseras på ett större urval svar än tidigare år, vilket möjliggör en mer omfattande nationell jämförelse. I år har 30 000 enkätsvar samlats in, och dessutom har 16 000 fritextkommentarer analyserats.

Diagram: Sammanvägt resultat

Diagrammet visar servicemätningens snittresultat för respektive nyckeltal för mätperiod 2022, 2023 och 2024.

Informationsansvarig

  • Maria Hagström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.