Publicerad 7 maj 2024

Styr- och ledningssystem, arbetssätt

Att styra en kommun eller en region för en hållbar samhällsutveckling måste beståndsdelar som organisera, styra och leda samverka i ett styr- och ledningssystem. SKR beskriver de tre olika delarnas innehåll och har tagit fram verktyg som stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla sina styr- och ledningssystem.

Organisera, styra och leda måste samverka i ett styr- och ledningssystem. En förändring i en av beståndsdelarna kommer med största sannolikhet att påverka någon av de andra delarna. Det innebär att om en förändring sker inom till exempel hur kommunen eller regionen styr och gör en förändring i mål- och resultatstyrningen så kan det påverka hur de organiserar sin verksamhet, men även hur de leder.

Det krävs alltså ett väl sammanhållet styr- och ledningssystem om man vill ge verksamheten så bra förutsättningar som möjligt att uppnå mål och visioner.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare
  • Lisa Lindell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.