Publicerad 27 oktober 2022

Fullmäktige, styrelser och nämnder

Kommunfullmäktige och regionfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen respektive regionen. De beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.

Fullmäktige

Det finns ett brett stöd för att stärka fullmäktiges ställning och uppdraget som folkvald. Exempelvis handlar det om att utveckla presidiets uppdrag, fullmäktige arbetsformer, och förtydliga fullmäktiges uppdrag i ansvarsprövningen. Det finns även behov av stöd till fritidspolitiker.

Styrelser och nämnder

En nämnd eller styrelse har sitt uppdrag från fullmäktige. Det handlar om att genomföra det uppdrag som fullmäktige definierat till givna förutsättningar. Med uppdraget följer ett ansvar för nämnden och ledamöterna i nämnden.

Kartläggning av politisk organisation i kommuner och regioner

SKR har i en kartläggning undersökt vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner. Enligt rapporten har 235 svenska kommuner valt en traditionell nämndorganisation med facknämnder medan övriga 55 har valt en annan organisation där facknämnderna ersatts av styrelseutskott. Olika kommuner har valt olika varianter på samma tema, en så kallad alternativ politisk organisation. Rapportens sammanställning beskriver olika politiska organisationer utan att värdera dess funktionalitet.

Politiskt organisation i kommuner och organisationer

Jämför kommuner med varandra

I tabellbilagan kan du se vilka kommuner som har vilken politisk organisation gällande typ av modell utifrån rapportens definition samt antal icke-obligatoriska nämnder, styrelseutskott, fullmäktigeberedningar, stads- och kommundelsnämnder och antalet gemensamma nämnder. Tabellen innehåller även uppgifter om vilket kommunalförbund som respektive kommun ingår i och uppgifter om kommuners bolagsengagemang.

Kommuners politiska organisation (Excel) Excel, 48 kB.

Fullmäktige- och nämndsammanträden med deltagare på distans

Information och stöd kring vad som gäller för sammanträden med fullmäktige, styrelser och nämnder med ledamöter som deltar på distans.

Frågor och svar om fullmäktige- och nämndsammanträden distansdeltagande

Erfarenheter och exempel på digitala möten i fullmäktige

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.