Publicerad 18 oktober 2023

Omvärldsanalys – 10 trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget

Det är viktigt att följa och analysera förändringar i omvärlden för att förstå vad som påverkar verksamheternas långsiktiga planeringsförutsättningar. SKR:s senaste analys spanar mot år 2035 och beskriver fem spänningsfält samt tio trender, som på olika sätt kommer påverka kommuner och regioner.

Idag får globala drivkrafter en allt större påverkan på den lokala och regionala nivån. Dessutom går rörelserna inom dessa fält åt olika håll samtidigt, därför beskrivs de nu som spänningsfält.

Materialet Vägval för framtiden 5 ska stimulera till dialog och fördjupad analys i kommuner och regioner om viktiga vägval inför framtiden. Filmen ger dig en presentation av innehållet i analysen. Den är cirka 6 minuter och 35 sekunder lång.

Vägval för framtiden - Utmaningar mot år 2035

Rapport: Vägval för framtiden 5

Tillsammans med sakkunniga i SKR-koncernen och representanter från kommuner och regioner har trendspaningar, omvärlds- och konsekvensanalyser genomförts. Därefter har analys och texter bearbetats och faktagranskats.

Vägval för framtiden ska ses som ett verktyg att använda fritt. Syftet med rapporten är att öppna upp för dialog och fortsatt analys på hemmaplan, snarare än att ge svar. Materialet ska stimulera till samtal om viktiga vägval inför framtiden.

Metodstöd för workshop

Här kan du ta del av tre olika metodstöd för planering och genomförande av en workshop. Materialet är riktat till dig som ska leda en workshop i din organisation.

En trend och dess konsekvenser 30 minuter

Workshopen hjälper er att formulera de viktigaste konsekvenserna av en utvald trend.

Metodstöd: En trend och dess konsekvenser (PDF) Pdf, 295 kB.

Överblick och perspektiv 45 – 55 minuter

Workshopen ger er en överblick över alla trender och ger möjlighet att få en gemensam bild över risker och möjligheter.

Metodstöd Överblick och perspektiv (PPTX) Powerpoint, 2 MB.

Utskrivbart material, A3: Metodstöd överblick och perspektiv (PDF) Pdf, 643 kB.

Prioritera trender och aktiviteter 90 – 120 minuter

Under denna workshop prioriterar ni vilka trender som är viktigast för er organisation, samt identifierar konsekvenser och åtgärder.

Metodstöd: Prioritera trender och aktiviteter (PPTX) Powerpoint, 3 MB.

Utskrivbart material, A3: Prioritera trender och aktiviteter (PDF) Pdf, 411 kB.

Informationsansvarig

  • Lisa Lindell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.