Publicerad 28 september 2023

Vägval för framtiden 5 - En spaning mot år 2035

Syftet med rapporten är att öppna upp för dialog och fortsatt analys på hemmaplan och att stimulera till samtal om viktiga vägval inför framtiden.

Vägval för framtiden är en trend- och omvärldsanalys som vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Analysen är ett viktigt verktyg som hjälper oss att förstå förändringar i vår omvärld och rustar oss för framtida utmaningar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.