Publicerad 7 mars 2024

Regionkommittén

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. SKR ger stöd till den svenska delegationen.

Europeiska regionkommittén är det enda formella EU-organ där den lokala och regionala nivån har en direkt möjlighet att påverka europeisk lagstiftning.

Kommittén består av 329 ledamöter och 329 suppleanter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i EU:s 27 medlemsländer. En del ledamöter är regionpresidenter i stora regioner och företräder flera miljoner invånare, andra är ledamöter i regionala parlament eller i mindre kommunala församlingar.

Europeiska regionkommittén

​Sverige i Regionkommittén

Regionkommittén och den svenska delegationen är viktiga som påverkanskanaler för svenska kommuner och regioner. Sverige företräds av 12 ledamöter och 12 ersättare. SKR ger administrativt och sakkunnigt stöd till den svenska delegationen.

Svenska delegationen i Europeiska regionkommittén

Svenska ledamöter i Regionkommittén

Möt några av Sveriges ledamöter i Europeiska regionkommittén som berättar om hur arbetet i Regionkommittén går till, om varför arbetet är viktigt och om utmaningarna i det arbetet.

Filmen är 5 minuter och 28 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Fanny Bergström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.