Publicerad 19 april 2024

Organisationer och nätverk – SKR:s internationella medlemskap

SKR intressebevakar EU och internationella frågor via medlemskap i organisationer och nätverk.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

SKR är medlemmar i de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, CEMR. Organisationen bedriver ett systematiskt påverkansarbete gentemot EU:s lagstiftning och främjar samarbete mellan sina medlemmar.

Council of European Municipalities and Regions

United Cities and Local Governments (UCLG)

United Cities and Local Governments är en internationell intresseorganisation för städer och kommun- och regionförbund. UCLG arbetar för att stärka den lokala nivåns status globalt och tydliggöra kommuner och städers roll i det globala utvecklingsarbetet.

United Cities and Local Governments

Organisationer inom den sociala dialogen

SKR deltar i den sociala dialog genom medlemskap och aktivt deltagande i SGI Europe, som är den tongivande europeiska arbetsgivarorganisationen för offentliga arbetsgivare. SKR deltar också i den sociala dialogen på sektorsnivå och branschnivå.

Organisationer inom den sociala dialogen

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.