Publicerad 16 februari 2024

Stöd, internationellt arbete

SKR samlar ett antal verktyg som du kan ta hjälp av i ditt internationella arbete.

Nätverk för EU-samordnare

SKR har ett webbaserat nätverk för dig som är EU- och internationell samordnare i kommun eller region.

Nätverk för EU-samordnare

Information på engelska

På de engelska sidorna på SKR:s webbplats hittar du information om SKR och svenska kommuner och regioner. Du kan också ladda ner SKR:s översatta publikationer.

SKR:s engelska sidor på webbplatsen

Ordlistor

Svensk-engelsk ordbok för kommuner och regioner innehåller termer inom alla verksamhets- och politikområden.

Svensk-engelsk ordbok för kommuner, landsting och regioner

Regeringens "Utrikes namnbok" innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska av namn på myndigheter och organisationer, EU-organ och länder.

Utrikes namnbok, regeringen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.