Publicerad 11 mars 2021

Regelverk för eget boende (ebo)

Från den 1 juli 2020 kommer asylsökandes möjligheter att flytta till eget boende (ebo) i vissa områden att vara begränsade.

Riksdagen har den 27 november fattat beslut om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) som innebär att asylsökande som väljer att bo i ebo i vissa områden som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag.

SKR har inlett en dialog med Migrationsverket i frågor kring genomförandet av reformen, former för anmälningsprocessen mm. Denna sida uppdateras löpande.

32 kommuner omfattas av regleringen

Regeringen beslutade den 5 december om ändringar i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. med kompletterande regler om vilka områden som ska omfattas.

32 kommuner ska få anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen. Anmälan ska föregås av samråd med länsstyrelsen. De aktuella kommunerna är de som omfattas av bilagan till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden:

Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro.

Syftar till ett socialt hållbart mottagande

Förändringen syftar till att fler asylsökande ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

Anmälan av områden

Ändringen i LMA träder i kraft den 1 januari 2020. Begränsningen av rätten till dagersättning får dock effekt först i samband med att en förteckningen över vilka områden som omfattas börjar gälla den 1 juli 2020. Migrationsverket ansvarar för förteckningen som ska vara uppdaterad senast den 30 april. Kommunerna ska anmäla till Migrationsverket vilka kommundelar som ska anges i förteckningen. Kommunen ska dessförinnan ge länsstyrelsen tillfälle att yttra sig över vilken eller vilka delar av kommunen som anmälan bör avse.

En kommun kan varje år anmäla nya kommundelar till förteckningen. Förteckningen ska vara uppdaterad sista oktober och börjar gälla från kommande årsskifte. Kommuner kan när som helst återkalla en anmälan av en eller flera kommundelar. Den uppdaterade förteckningen börjar då gälla senast efter två månader.

Migrationsverket kommer att meddela vilka datum som kommunerna senast kan anmäla vilka kommundelar som ska omfattas av förteckningen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.