Publicerad 22 april 2024

Regional statistik om arbetsmarknaden

För regionernas kompetensförsörjningsuppdrag behövs tillgång till regionalt nedbrytbar statistik. Att få tillgång till god statistik är en av de viktigaste pusselbitarna för ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete.

Regionala matchningsindikatorer

På initiativ av regionerna finns nu regionala matchningsindikatorer som belyser utbud, efterfrågan och förutsättningar för matchning på arbetsmarknaden. Matchningsindikatorerna är resultatet av ett utvecklingsarbete som drivits av Reglab. Reglab är ett forum för regional utveckling och har 24 medlemmar, de 21 regionerna, SKR, Tillväxtverket och Vinnova.

Regionala matchningsindikatorerna finns som en del i SCB:s Statistikdatabas och innehåller statistiska uppgifter om efterfrågan och utbud samt strukturella förutsättningar.

Regionala matchningsindikatorer i SCB:s Statistikdatabas

Trender och prognoser

Trender och prognoser från SCB innehåller statistiska uppgifter om efterfrågan och utbud samt strukturella förutsättningar. Exempelvis tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft på längre sikt, cirka 20 år, med nuvarande utveckling i befolkning, utbildning och arbetsliv. De regionala långsiktiga prognoserna i materialet ger en bild av risker för regionala obalanser, behov av gymnasieprogram, pensionsavgångar i olika yrkesgrupper osv. Den senaste nationella Trender och prognoser publicerades 18 februari 2021.

I regeringens budgetproposition för 2024, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, föreslås att SCB får medel för en förbättrad tillgång till data för kompetensförsörjning. SCB får 7 miljoner kr år 2024 för regionala Trender och prognoser. För 2025 och 2026 beräknas anslaget vara 6 miljoner kronor respektive 2,5 miljoner kronor.

Trender och prognoser i SCB:s statistikdatabas

Lediga jobb och rekryteringsbehov – ny undersökning

Lediga jobb och rekryteringsbehov (LOR) är en ny undersökning som SCB ansvarar för och beskriver arbetskrafts- och kompetensbehov på den svenska arbetsmarknaden.

Undersökningen ersätter undersökningarna Konjunkturstatistik över vakanser, Arbetskraftsbarometern och Arbetsförmedlingens prognosundersökning.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.