Publicerad 20 september 2023

Nätverk, kompetensförsörjning

Nätverket Kompetensförsörjningsdagarna är en mötesplats för offentliga aktörer. En gång om året samlas regionerna, närings-, utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementet, ett tiotal myndigheter och SKR.

Kompetensförsörjningsfrågor spänner över flera politikområden som utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och integration och det finns ett ömsesidigt behov av dialog mellan de regionalt tillväxtansvariga och aktörer på nationell nivå.

Kompetensförsörjningsdagarna är ett nätverk och en mötesplats. Innehållet är behovsstyrt och deltagarnas engagemang avgörande. En samordningsgrupp med två regioner, SKR, Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen planerar dagarna.

Nästa möte planeras till 30-31 januari 2024.

Reglab

Reglab är ett forum för kunskap- och verksamhetsutveckling inom regional utveckling. Reglab har 24 medlemmar, de 21 regionerna, SKR, Tillväxtverket och Vinnova. För att stödja regionernas arbete med strategisk kompetensförsörjning genomförde Reglab lärprojektet Regionalt kompetensbehov under 2020-21. Lärprojektet hade fokus på att utveckla det regionala prognosarbetet och stärka dialogen med utbildare och arbetsmarknadens parter.

Reglabs lärprojekt - Regionalt kompetensbehov

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.