Publicerad 14 november 2022

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKR har två nätverk för näringslivsfrågor som riktar sig till kommunala och regionala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Under 2022 bjuds det regionala nätverket in till digitala möten en gång i månaden. Inbjudan går ut till den regionalt näringslivsansvarige och mötena sker i Teams.

Under 2022 bjuds det kommunala nätverket in till 4-5 digitala ämnesspecifika seminarier per år och en fysisk Näringslivskonferens i slutet av september.

På mötena diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas och regionernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte, inspiration, regelförenkling och nya initiativ är centrala delar i nätverken. Vill du veta mer om nätverket eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.