Publicerad 8 december 2022

Utbildning, Förenkla - helt enkelt

Förenkla – helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete.

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Var människor och företag väljer att etablera sig påverkas i regel av många faktorer, bland annat tillgång till kapital och arbetskraft, närhet till olika marknader och goda livsmiljöer.

En annan viktig aspekt av företagsklimatet är att de myndigheter som företagen möter är tillgängliga, ger god service samt agerar rättssäkert.

Genomföra utbildningen med start 2023

SKR erbjuder framförallt utbildningen för de 39 kommuner i stödområde A som sedan 2018 kan söka medel från Tillväxtverket för satsningar på näringslivsutveckling och förbättringar av det lokala företagsklimatet. Men även andra kommuner kan få tillgång till Förenkla - helt enkelt om det finns kapacitet.

Om Förenkla – helt enkelt (PDF) Pdf, 4 MB.

Information om genomförandet (PDF) Pdf, 341 kB.

Utbildningens mål

Målet med Förenkla - helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa.

Målgrupp

Målgruppen är kommuner som vill få stöd för att utveckla företagsklimatet. Det är en utbildning för samtliga medarbetare, chefer och förtroendevalda som möter företag utifrån sin yrkesroll eller uppdrag varför det är önskvärt att många som möjligt deltar vid de två stora utbildningsdagarna.

Våra föredragshållare

I utbildningen samarbetar vi med privata föredragshållare och offentliga aktörer för såväl spets som bredd.

Utbildningen leds av Thomas Forslin som varit processledare sedan starten 2010.

Förenkla med Innovationsguiden

Sedan starten av Förenkla – helt enkelt har nära 160 kommuner genomfört utbildningen. I SKR:s Öppen jämförelse företagsklimat ser vi att dessa kommuner lyckas förbättra sina resultat i högre grad än andra kommuner. Men förbättringsarbetet behöver vara ständigt pågående.

Förstå era företagskunder och verksamhetsutveckla rätt.

I Förenkla – helt enkelt har ni skapat en handlingsplan med det ni ser som era behov av utveckling. Men hur gör vi mer konkret för att uppnå våra mål? Med stöd i Innovationsguidens metodik kan företagskundens behov identifieras och nya eller förändrade tjänster utvecklas. Ta hjälp av innovationsguden för användardriven innovation.

Innovationsguiden

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.