Publicerad 21 december 2023

Innovationsguiden

Utveckla er verksamhet med hjälp av tjänstedesign. Innovationsguiden erbjuder metodstöd, coachning, utbildningar för offentliga verksamheter som vill ta fram innovativa lösningar tillsammans med sina användare.

Metoderna bygger på tjänstedesign och användardriven innovation. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där ni utgår från användarens behov och tar fram lösningar tillsammans med användare och utförare. Processen hjälper er att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

Innovationsguidens erbjudande

Grundutbildning i tjänstedesign 2024

Användarcentrerad innovation är en central del i offentliga organisationers strävan att öka värdet för dem vi är till för och samtidigt öka innovationskraften i organisationen. Men hur gör man?

Den här utbildningen vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Anmälan grundutbildning tjänstedesign (digital)

Anmälan Grundutbildning i tjänstedesign (fysisk)

Innovationsguidens metodstöd

På Innovationsguidens webbplats finns material och vägledning för att gå igenom en utvecklingsprocess och jobba med tjänstedesign på egen hand.

Metodstöd Innovationsguiden

Nätverket för användardriven innovation

Vill du ha kontinuerlig kompetensutveckling, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte kring användardriven innovation och tjänstedesign?

Välkommen som medlem i vårt nätverk. Här möts olika professioner från kommuner, regioner och myndigheter och utbyter kunskap om att arbeta användardrivet, utifrån tjänstedesignmetodik och andra metoder och arbetssätt.

Information om nätverket och kontaktuppgifter, Adda

Vidareutveckling av Innovationsguiden

SKR samarbetar med Adda Kompetens kring Innovationsguiden. Det innebär att SKR fortsatt är huvudman för Innovationsguiden, men löpande administration och förvaltning sköts av Adda Kompetens, ett företag inom SKR. Genom samarbetet vill SKR skala upp arbetet med Innovationsguiden, och erbjuda flera utbildningsalternativ.

Vidareutveckling av Innovationsguiden och medlemserbjudandet görs i samverkan mellan SKR, Adda Kompetens och SKR:s medlemmar och användare. Vi kommer löpande kommunicera kring vårt kursutbud och erbjudande.

Om du har några frågor vänligen kontakta Adda via nedan kontaktformulär.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.