Publicerad 20 november 2023

Inspirera och dela

Det finns en stor potential att öka effektivitet och kvalitet i offentlig sektor när nyskapande lösningar sprids och implementeras hos fler offentliga aktörer. När spridning sker snabbare i större skala uppnås betydande förändringar på samhällsnivå.

Att dela med sig av kunskap och erfarenheter är ett kraftfullt verktyg för att utveckla organisationers kvalitet och effektivitet. Att ”lära av andra i samma situation” är en pedagogik både för inkrementell och radikal utveckling. När kommuner och regioner vill bli mer innovativa så är influenser och kunskap från andra aktörer fundamental. Därför är det viktigt att utveckla arbetssätt och insatser för kunskapsutbyte och resultatspridning inom offentlig sektor.

SKR:s arbete med spridning av innovation

SKR arbetar för att nya lösningar som skapar värde i offentlig verksamhet ska spridas och implementeras snabbare i offentliga verksamheter.

Genom att erbjuda mötesplatser, nätverk och sprida information bidrar SKR till att dela och inspirera nya lösningar som utvecklas i kommuner och regioner. SKR har även etablerat plattformar och arbetssätt som syftar till att öka utbytet mellan medlemmarna och snabbare tillgängliggöra innovativa marknadslösningar.

Vård och omsorg för framtiden

Med välfärdsteknik kan nya omsorgstjänster införas för att hjälpa äldre personer att leva självständigt, bo kvar hemma samt känna sig trygga och delaktiga i samhället. Att använda välfärdsteknik handlar mycket om att utveckla nya arbetssätt och mindre om att hantera teknik. SKR har sammanställt information och stöd för kommuner som vill införa olika typer av välfärdsteknik i verksamheten.

Välfärdsteknik

Handbok till stöd för spridning

SKR har, med inspiration från danska Centrum för offentlig innovation, tagit fram en handbok till stöd för att sprida innovationer från ett sammanhang till ett annat. Handboken består av sex rekommenderade steg och metodstöd.

Sprida innovation

Dela digitalt

Du som jobbar inom offentlig sektor kan nu dela med dig och ta del av vad andra gör eller har gjort. Du kan också delta i gemensamma utvecklingsinsatser.

Dela digitalt

Innovationsveckan

Innovationsveckan genomförs årligen den första veckan i oktober. Innovationsveckan är unik genom att vara både lokal och nationell. Programmet för veckan skapas tillsammans med aktörerna och innehåller aktiviteter både digitalt och lokalt.

Under veckan delas och sprids smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor. Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan. Gemensamt är att vi alla arbetar för ett mer innovativt offentligt Sverige.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.