Publicerad 28 oktober 2022

Inspirera och dela

Det finns en stor potential att öka effektivitet och kvalitet i offentlig sektor när nyskapande lösningar sprids och implementeras hos fler offentliga aktörer. När spridning sker snabbare i större skala uppnås betydande förändringar på samhällsnivå.

Att dela med sig av kunskap och erfarenheter är ett kraftfullt verktyg för att utveckla organisationers kvalitet och effektivitet. Att ”lära av andra i samma situation” är en pedagogik både för inkrementell och radikal utveckling. När kommuner och regioner vill bli mer innovativa så är influenser och kunskap från andra aktörer fundamental. Därför är det viktigt att utveckla arbetssätt och insatser för kunskapsutbyte och resultatspridning inom offentlig sektor.

Effektiva lösningar sprider inte sig själva

Det finns flera missförstånd om spridning och implementering till exempel att effektiva metoder sprider sig själva. Tyvärr stämmer detta sällan. Därför finns det behov att utveckla kunskap, metoder och stöd som underlättar spridning av effektiva arbetssätt och tjänster.

Handbok till stöd för spridning

SKR har, med inspiration från danska Centrum för offentlig innovation, tagit fram en handbok till stöd för att sprida innovationer från ett sammanhang till ett annat. Handboken består av sex rekommenderade steg och metodstöd.

Sprida innovation

SKR:s arbete med spridning av innovation

SKR arbetar för att nya lösningar som skapar värde i offentlig verksamhet ska spridas och implementeras snabbare i offentliga verksamheter.

Genom att erbjuda mötesplatser, nätverk och sprida information bidrar SKR till att dela och inspirera nya lösningar som utvecklas i kommuner och regioner. SKR har även etablerat plattformar och arbetssätt som syftar till att öka utbytet mellan medlemmarna och snabbare tillgängliggöra innovativa marknadslösningar.

Dela digitalt

Du som jobbar inom offentlig sektor kan nu dela med dig och ta del av vad andra gör eller har gjort. Du kan också delta i gemensamma utvecklingsinsatser.

Dela digitalt

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR