Publicerad 11 juni 2024

Leda och styra innovation

Att förnya verksamheten utifrån en föränderlig omvärld är en förutsättning för att vara en relevant och attraktiv organisation. SKR ger stöd till kommuner och regioner i arbetet med att leda, styra och organisera för förnyelse och innovation.

Att leda utveckling av välfärden är ett viktigt uppdrag för alla medarbetare i kommuner och regioner. Förmågan att förstå och agera på förändrade förhållanden i omvärlden behöver ständigt utvecklas. Organisationer som vill stärka sin innovationsförmåga behöver utveckla:

  • En kultur som är tillåtande och öppen för nytänkande.
  • En struktur för att testa, värdera och implementera nya lösningar.
  • Förmågor och kompetens som underlättar förnyelsearbete.

Innovationsledning

Innovationer uppstår sällan som ett resultat av en snilleblixt hos en enskild individ. Det handlar snarare om ett systematiskt lagarbete med tydliga strukturer och processer.
Innovationsledning kan beskrivas som ett system för att hantera och driva innovation i en organisation. Det gör det möjligt för organisationer att identifiera, prioritera, genomföra och följa upp innovationsarbetet.

Nya innovationer innebär att verksamheter förändras – resultaten kan bli att organisationen löser uppdragen på nya sätt. Förändringarna kommer vara utmanande på flera sätt, därför behöver vi stärka vår förmåga att leda, styra och organisera i ständig förändring.

Kombinera förbättring och innovation

Oavsett hur stora förändringar som eftersträvas har chefer och ledare en central roll i att driva på och stödja utvecklingsarbetet. Ledarskapet behöver även kunna anpassas till olika typer av utvecklingsarbete. Det handlar både om det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på förbättring av dagens arbetssätt och ett systematiskt innovationsarbete där mål och utfall inte är kända på förhand.

Utbildningar, stöd och vägledning

Utbildning i Innovationsledning

Adda Kompetens erbjuder, tillsammans med SKR och en forskare, en digital utbildning i innovationsledning för att stärka ledarskapet och främja en utvecklad innovationskultur i välfärden.

Innovationsledning, Adda

Leda och organisera för förnyelse och innovation (LOFT)

Partnerskapet LOFT erbjuder i samarbete med SKR och Adda en kurs för dig som arbetar med förnyelse och transformation inom offentlig verksamhet. Efter kursen ska du kunna bidra i arbetet med att identifiera, utveckla och genomföra nya idéer och lösningar för att förbättra offentliga tjänster och nå bättre resultat.

Leda och organisera för förnyelse och transformation

HEJA Innovation

HEJA är ett konkret stöd för alla som vill driva utveckling i offentlig verksamhet. Här kan du lära dig mer och träna med guidade övningar, både individuellt och tillsammans med andra.

Träna på innovationsledning, HEJA

Observatory Public Sector Innovation - OPSI

OPSI är ett flaggskeppsinitiativ från OECD som erbjuder länder och organisationer stöd och vägledning för innovation inom den offentliga sektorn. OPSI samlar forskning, verktyg och resurser som du kan utnyttja för att lära dig mer om innovation inom den offentliga sektorn

OPSI, engelska

OECD:s innovationshandbok – 3 steg att lyfta innovation i offentlig sektor

OECD och OPSI har i ett brett internationellt samarbete tagit fram en handbok som vänder sig till alla som vill utveckla sitt innovationsarbete i offentlig sektor. Genom tre konkreta steg kan ni som organisation påbörja eller förbättra ert arbete. Hanboken och stödmaterial har bearbetats och översatts till svenska av Vinnova.

Tre smarta steg för att lyfta innovation i offentlig sektor, Innovationshandbok

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.