Publicerad 13 maj 2024

Överenskommelse om insamling av fimpar

SKR och tobaksproducenternas producentansvarsorganisation SUP Filter Producentansvar Sverige AB (nedan kallat PAO) har förhandlat fram ett förslag till standardavtal för insamling av tobaksvaror med filter, det vill säga fimpar.

Avtalet, som ger möjlighet till viss lokal anpassning, är tänkt att reglera insamling och behandling av fimpar samt ersättning till kommunen från SUP Filter Producentansvar Sverige AB.

Bakgrund

Den 1 januari 2022 trädde förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter i kraft. Producentansvaret innebär att tobaksproducenterna ska bilda producentansvarsorganisationer som ska samla in och omhänderta fimpar på vissa platser i landets kommuner. Det finns möjlighet för kommunerna att genom överenskommelse med producentansvarsorganisationen (PAO) överta ansvaret för insamling och behandling av fimpar mot en årlig ekonomisk ersättning.

Enligt förordningen ska PAO samråda med samtliga kommuner om insamling av fimpar, samrådet ska åtminstone omfatta lämpliga platser för placering av insamlingskärl, hur många kärl som ska tillhandahållas, hur kärlen ska utformas och hur ofta kärlen ska tömmas.

Standardavtalet

  • Avtalet gäller under en treårsperiod från och med att kommunen undertecknat avtalet. Det finns också möjlighet att förlänga avtalet med tre år.
  • Avtalet bygger på principen om ett kund och leverantörsavtal, där kommunen är leverantör av en insamlingstjänst och kunden (tobaksproducenterna) ska ersätta tjänsten.
  • Avtalet ger kommunen rätt till ersättning för insamling och behandling av fimpar. Ersättningen består av en fast ersättning per kommun och en rörlig ersättning baserad på antalet invånare i kommunen. Genom ett indexförfarande räknas både den fasta och rörliga ersättningen automatiskt upp årligen.

Standardavtal (läsexemplar) (PDF) Pdf, 224 kB.

Bilaga 7.2 Formulär för inledande samråd (läsexemplar) (PDF) Pdf, 99 kB.

Bilaga 8.1 Ersättningsmodell (läsexemplar) (PDF) Pdf, 173 kB.

Invånardistans

Enligt ersättningsmodellen kan vissa kommuner få tillägg baserat på kommunens invånardistans, ni kan ta reda på er invånardistans för din kommun hos Statistikmyndigheten SCB.

Om invånardistans, Statistikmyndigheten, SCB

Invånardistans per kommun och kvadratmeter per invånare (Excel), Statistikmyndigheten, SCB

Så här går processen till

  1. PAO tar kontakt med er kommun för samråd
  2. Ansvarig på kommunen fyller i formuläret för inledande samråd
  3. PAO presenterar kommunspecifikt förslag på avtal och ersättning
  4. När ni är överens undertecknar ni avtalet som då gäller tre år framåt

Om avtalet

SKR och tobaksproducenternas producentansvarsorganiastion SUP Filter Producentansvar Sverige AB började förhandlingarna under 2022 och har haft hjälp av en referensgrupp bestående av representanter från sju kommuner.

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.