Publicerad 7 maj 2024

Trafikreglering

Trafikreglering handlar om lokala trafikföreskrifter, dispenser och tillstånd enligt trafiklagstiftningen. SKR har tagit fram flera publikationer och erbjuder kurser inom trafikreglering.

Kommunerna ställs ofta inför frågor som rör parkeringstillstånd, flyttning av fordon, arbete på väg med mera. Ett sätt att få svar på frågorna är att vända sig till SKR. Dock har vi ibland långa svarstider varför vi rekommenderar dig att i första hand se om du kan hitta svaret här under "Frågor och svar". Du kan också försöka ta hjälp av din grannkommun.

SKR har tagit fram ett antal publikationer om trafikreglering, bland annat om arbete på väg och flyttning av fordon. Se länkar under "Publikationer".

För dig som ytterligare vill fördjupa dig på området finns kurser att gå antingen hos SKR eller konsultbyråer. Se "Kurser och konferenser" eller kontakta SKR för mer information.

Frågor och svar

Vi har samlat svar på frågor för ett antal områden inom trafikreglering:

Lämna dina synpunkter

SKR deltar i flera nätverk, bland annat på departementsnivå, med möjlighet att diskutera trafikregleringar som inte fungerar ute i verkligheten. Har du synpunkter på någon sådan reglering? Kontakta oss gärna i så fall.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Alexander Karbassi
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.