Publicerad 6 april 2021

Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område

För att en kommun ska kunna besluta om lokala trafikföreskrifter krävs att det finns en föreskrift om tättbebyggt område och att denna är publicerad i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS.

Trafikförordningen ger kommunerna mandat att besluta om tättbebyggt område. Förutsättningen är att beslutet avser ett område med stads- eller bykaraktär, eller jämförbart vägnät och bebyggelse.

Viktigt hur föreskriften utformas

För att kommunerna ska kunna besluta om trafikföreskrifter om tättbebyggt område att föreskriften utformas för ett område som blir tättbebyggt – inte ett antal gator i en tätort.

Flera felaktigt utformade föreskrifter

Vid en genomgång 2015 av STFS konstaterade Transportstyrelsen att 300–400 föreskrifter om tättbebyggt område hade beslutats på ett felaktigt sätt och därmed inte gällde. Konsekvensen av detta blir att inga av kommunens lokala trafikföreskrifter är giltiga och att 70 km/tim gäller på alla gator i tätorten. Mycket pekar på att det nu, 2018, ser betydligt bättre ut men det finns fortfarande föreskrifter med brister. Främst är det brister som hänför sig till att kartor som används för att ange det tättbebyggda området inte är tillräckligt tydliga.

Böterna var inte lagligt grundade

I ett tidigare fall rapporterade polisen in en hastighetsöverträdelse av 50-gränsen. Eftersom det fanns en lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område utgick man från att 50 km/tim enligt TrF 3 kap 17 § gällde på platsen.

Vid en senare utredning konstaterades att föreskriften om tättbebyggt område inte var riktigt utformad. Därmed var böterna för överträdelsen inte lagligt grundade.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Alexander Karbassi
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.