Publicerad 29 mars 2023

Reviderad AID

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) reviderades i februari 2018.

Revideringen av AID innebär att vissa yrkeskoder (etiketter) har tillkommit, vissa har tagits bort och andra har fått nya namn. Revideringen påverkar även personalgrupperna som kan innehålla andra etiketter eller ha nya namn.

Huvudsakliga förändringar

De förändringar som har gjorts avser i huvudsak etiketter. Etiketten är grundbyggstenen i AID och alla anställda ska kodas med en etikett. Etiketterna, som var och en beskriver ett arbetsområde, är indelade i huvudområden.

Till följd av revideringen av AID har också personalgrupperna justerats. Detta medför att vissa etiketter och personalgrupper i personalstatistiken november 2018 inte är jämförbara med tidigare års statistik. Jämförelser med tidigare år behöver generellt göras med försiktighet. Det har skett förflyttningar mellan grupperna ledningsarbete, handläggare och administratörer men även mellan övriga etiketter och dessa tre grupper.

Personalgrupper i regioner

I regionerna är det särskilt tre personalgrupper som inte är helt jämförbara med 2017.

 • Undersköterska, skötare med flera.
 • Kurativt och socialt.
 • Kultur, turism och friluftsliv.

Personalgrupper i kommuner

I kommunerna är det särskilt åtta personalgrupper som inte är helt jämförbara med 2017 samt att de tillkommit två nya personalgrupper.

 • Handläggare.
 • Undersköterska, skötare.
 • Vårdbiträden.
 • Socialsekreterare.
 • Behandlingsassistenter/socialpedagoger (NY).
 • Stödassistenter och stödpedagoger med flera (NY).
 • Övrigt socialt och kurativt arbete.
 • Grundskolelärare.
 • Övrigt lärararbete.
 • Övrigt skol- och förskolearbete.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Annica Isacsson
  Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.