Publicerad 4 oktober 2021

Personaltäthetsmodellen

Nyckeltalen i personaltäthetsmodellen utgår. Det innebär att nyckeltalen kommer att tas bort ur Kolada och kommer inte att uppdateras framöver.

SKR har beslutat att avveckla nyckeltalen som ingår i personaltäthetsmodellen.

Modellen var ett försök att uppskatta hur hög personaltätheten är i olika regioner och även ta hänsyn till att olika regioner har olika mycket köpt och såld vård. Modellen bygger på flera antaganden och kräver återkommande utvärdering och utveckling.

I dagsläget bedöms varken resurser eller intresse vara tillräckliga för att skapa den kvalitet som behövs för att siffrorna ska vara pålitliga och jämförbara.

Informationsansvarig

  • Clara Ferdman
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.