Publicerad 25 januari 2024

Lönestatistik

Sveriges officiella lönestatistik samlas in och produceras till stor del av arbetsmarknadens arbetsgivarorganisationer. Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken.

Den lönestatistik som Sveriges Kommuner och Regioner årligen samlar in och producerar om anställda i kommuner och regioner används förutom till den officiella statistiken också till partsgemensam förhandlingsstatistik. SKR gör ingen egen offentlig publicering av lönestatistik.

Fakta om löner

Lönebildning

Partsgemensam statistik

Den partsgemensamma statistiken har begränsad spridning och finns att tillgå för berörda parter så som statistikavtalet mellan parterna på det kommunala området reglerar.

Tjänster

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sophia Olofsson
    Analytiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.