Publicerad 27 mars 2024

Sjukfrånvaroredovisningen

Här redovisas en sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i kommuner och regioner.

Uppgifterna är hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar.

Sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal.

Fakta om den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen

Definition av nyckeltalen

Sammanställning av uppgifter för 2023

Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2023 (Excel) Excel, 28 kB.

Sjukfrånvaro, anställda regioner 2023 (Excel) Excel, 10 kB.

Sammanställning av uppgifter för 2022

Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2022 (Excel) Excel, 28 kB.

Sjukfrånvaro, anställda regioner 2022 (Excel) Excel, 10 kB.

Sammanställning av uppgifter för 2021

Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2021 (Excel) Excel, 31 kB.

Sjukfrånvaro, anställda regioner 2021 (Excel) Excel, 13 kB.

Sammanställning av uppgifter för 2020

Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2020 (Excel) Excel, 29 kB.

Sjukfrånvaro, anställda regioner 2020 (Excel) Excel, 8 kB.

Sammanställning av uppgifter för 2019

Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2019 (Excel) Excel, 29 kB.

Sjukfrånvaro, anställda regioner 2019 (Excel) Excel, 10 kB.

Kolada

Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i Kolada.

Instruktioner

  1. Gå till Kolada och välj aktuell kommun eller region.
  2. Scrolla sedan ned till tabellen Sjukfrånvaro. Om du tidigare använt Kolada kan du behöva rensa cacheminnet för att komma rätt.

Jämför kommuner i Kolada

Jämför regioner i Kolada

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Clara Ferdman
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.