Publicerad 27 april 2023

Arbetstid

Arbetstid och förläggningen av denna är en av de viktigaste resurserna som arbetsgivaren har för att uppfylla verksamhetens mål. Det är också viktigt för medarbetare att tiden förläggs så att arbete, god arbetsmiljö och privatliv kan förenas.

Olika forskningsprojekt pågår för att öka kunskapen om eventuella samband mellan exempelvis arbetstidsförläggning, effektivitet, säkerhet och arbetsmiljö. Arbetstid och arbetstidsförläggning är därför en aktuell och angelägen fråga.

Utgångspunkten för arbetstidsförläggningen är ytterst invånarnas behov av välfärdstjänster. Det innebär att många verksamheter i välfärden behöver bedrivas oavsett tidpunkt på dygnet, veckodag eller årstid.

Den ständigt pågående utvecklingen av verksamhet, organisation, digitalisering, arbetssätt och därtill demografiska förändringar ställer höga krav på kompetensförsörjningen och hur välfärdens resurser används på bästa och mest effektiva sätt.

En viktig förutsättning för att klara dessa krav, är en verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning som främjar heltidsarbete och stödjer ett långt, utvecklande och hållbart arbetsliv.

Lagstiftning

Den lagstiftning som reglerar arbetstider utgår från EU:s arbetstidsdirektiv. I direktivet finns grundläggande minimikrav avseende arbetstid, hälsa och säkerhet för medarbetare. Direktivet har införlivats i svensk rätt genom arbetstidslagen (ATL). ATL är dispositiv, vilket innebär att avvikelser kan göras genom kollektivavtal, till exempel huvudöverenskommelse (HÖK) och allmänna bestämmelser (AB). Arbetstidsfrågor regleras också i arbetsmiljölagen.

SKR:s skrift om arbetstid tar upp bland annat hur lagstiftning och kollektivavtal hänger ihop.

Skrift: Arbetstid

Verktyg och stödmaterial

Det finns flera goda exempel på verktyg och annat stödmaterial som rör arbetstider och arbetstidsförläggning bland arbetsgivare inom kommuner och regioner. Verktygen och stödmaterialet rör områdena:

  • Arbetstidsförläggning inom dygnet-runt-verksamhet
  • Heltid som norm
  • Lärares arbetstider
  • Grundläggande information om arbetstid och förläggning

Verktyg och stödmaterial arbetstider och arbetstidsförläggning

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.